Kontakt

ALEXANDER BEZOVÝ   -    AXB sport servis

Šafárikova 2

91108 Trenčín                 - to je mestská štvrť sídlisko Juh  

 

tel: +421 915 330 532

e-mail: axbsportservis@gmail.com

IČO - 41792238

DIČ -1031796744

číslo bankového účtu Slovenská sporiteľňa: 5025669598 / 0900

IBAN: SK6609000000005025669598

 


Kontakt

Alexander Bezový - AXB sport servis

Šafárikova 2, 911 08 Trenčín

+421 915 330 532